Υπηρεσίες

Το Ιατρείο μας είναι ιδιωτικό αλλά συμβεβλημένο με το ΕΟΠΥΥ και λειτουργεί στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση και ενδυνάμωση της υγείας όλων των πολιτών, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών, εξετάσεων και φαρμάκων και την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης για τη δημόσια υγεία.